Informatie over Jong010

Jong010 is dé lokale kinderkrant in Rotterdam van 12 pagina’s die 10 keer per jaar verschijnt. De oplage is ongeveer 38.000 net zoveel als er kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn die in Gemeente Rotterdam wonen en/ of naar school gaan.
Jong010 wordt iedere maand – met uitzondering van de zomervakantie – gratis via alle Rotterdamse basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Rotterdam verspreid. Alle scholen krijgen elke maand voldoende papieren kinderkranten voor alle kinderen van groep 4/5 tot en met 8. Alle scholen voor speciaal onderwijs krijgen voldoende kinderkranten voor alle kinderen die de ontwikkelingsleeftijd hebben van een 7 tot en met 12 jarige. Kinderen die niet in Rotterdam naar school gaan, kunnen Jong010 gratis ophalen bij een openbare gelegenheid in de buurt zoals de bibliotheek of het buurthuis.

De doelstellingen van Stichting Jong010 en Jong010, dé Rotterdamse kinderkrant zijn:
Jong010 voorziet kinderen van informatie die hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling bevordert. Gebaseerd op artikel 17 uit het kinderrechtenverdrag: toegang tot informatie.
Jong010 ondersteunt kinderen ook bij het vormen en uiten van hun eigen mening. Gebaseerd op artikel 12. Mening van het kind en artikel 13. Vrijheid van meningsuiting.
De doelstellingen van Jong010 zijn dus gebaseerd op 3 fundamentele kinderrechten zoals vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Dit vinden we bij Jong010 belangrijk
Jong010 heeft als speerpunten kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en om hen aan te moedigen en te inspireren om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. Jong010 benadrukt het lokale en versterkt de positie van kinderen in de Rotterdamse wijken en gebieden. Kwetsbare groepen kinderen krijgen extra aandacht, op een positieve manier, zonder een stempel op hen te drukken. Jong010 heeft een positieve uitstraling en een groot bereik; namelijk álle kinderen van 7 tot en met 12 jaar én alle basisscholen in Rotterdam. We vinden dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen en dragen daar met Jong010 en met de partners met wie we samenwerken op verschillende manieren ons steentje aan bij.